Reklamacje.

Reklamacje są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą mailową !

Aby zgłosić reklamację wyślij wiadomość na adres kontakt@najtansze-meble.pl zawierającą wszystkie niezbędne informacje :

  • numer zamówienia
  • swoje dane osobowe wraz z adresem i numerem telefonu 
  • nazwę reklamowanego produktu, elementu ( wraz z symbolem z instrukcji  )
  • opis wady - pamiętaj, że dokładne opisanie problemu pozwoli nam na szybsze zrealizowanie twojej reklamacji !
  • zdjęcia uszkodzeń, wad

W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia Twojego zgłoszenia powiadomimy Cię o statusie rozpatrzenia reklamacji.

  • W przypadku pozytywnej decyzji nowe elementy zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez Ciebie adres (dotyczy mebli skrzyniowych), w przypadku mebli tapicerowanych serwis producenta dokona naprawy mebla na miejscu ( po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji). W niektórych, określonych sytuacjach konieczny jest zwrot reklamowanego przez Państwa uszkodzonego elementu - o takiej sytuacji powiadomimy mailowo bądź telefonicznie.
  • Odrzucenie reklamacji - przyczyny to : nieprawidłowy montaż, niewłaściwe użytkowanie, wady nie wynikłe ze strony producenta, sklepu. 

Odpowiadamy na każde zgłoszenie reklamacyjne wraz ze szczegółowym komentarzem oraz uzasadnieniem wydanej decyzji.

Prawo do odstąpienia od umowy kupna.

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku " O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Po odstąpieniu od umowy należy zwrócić towar w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 
Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.

Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Menu