Reklamacje.

Reklamacje są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą mailową !

Aby zgłosić reklamację wyślij wiadomość na adres kontakt@najtansze-meble.pl zawierającą wszystkie niezbędne informacje :

  • numer zamówienia
  • swoje dane osobowe wraz z adresem i numerem telefonu 
  • nazwę reklamowanego produktu, elementu ( wraz z symbolem z instrukcji  )
  • opis wady - pamiętaj, że dokładne opisanie problemu pozwoli nam na szybsze zrealizowanie twojej reklamacji !
  • zdjęcia uszkodzeń, wad

W terminie do 7 dni od daty wpłynięcia Twojego zgłoszenia powiadomimy Cię o statusie rozpatrzenia reklamacji.

  • W przypadku pozytywnej decyzji nowe elementy zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez Ciebie adres (dotyczy mebli skrzyniowych), w przypadku mebli tapicerowanych serwis producenta dokona naprawy mebla na miejscu ( po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji). W niektórych, określonych sytuacjach konieczny jest zwrot reklamowanego przez Państwa uszkodzonego elementu - o takiej sytuacji powiadomimy mailowo bądź telefonicznie.
  • Odrzucenie reklamacji - przyczyny to : nieprawidłowy montaż, niewłaściwe użytkowanie, wady nie wynikłe ze strony producenta, sklepu. 

Odpowiadamy na każde zgłoszenie reklamacyjne wraz ze szczegółowym komentarzem oraz uzasadnieniem wydanej decyzji .

Prawo do odstąpienia od umowy kupna.

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku " O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Po odstąpieniu od umowy należy zwrócić towar w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 
Zwracany towar należy przesłać transportem we własnym zakresie. Koszt transportu pokrywa Klient.

Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

POBIERZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Menu